برای بازگرداندن کالا دو حالت وجود دارد:
۱)از خرید خود به هر علتی پشیمان شده اید.
۲)قطعه مورد نظر دارای ایراد بوده و یا بعد از مدتی استفاده خراب شده است و میخواهید از گارانتی محصول استفاده نمایید.
برای مورد اول بسته بندی محصول باید پلمپ باشد. یعنی نباید محصول را باز کنید تا شامل بازگشت کالا شود.
در غیر اینصورت امکان بازگشت کالا وجود ندارد.
برای مورد دوم نیز باید گفت قطعاتی شامل گارانتی میباشند که در شرح کالای آن ها به این موضوع اشاره شده باشد. در صورت وجود مشکل در اجناس شامل گارانتی با هماهنگی و تماس با واحد پشتیبانی و شرح حال در صورت امکان مراحل بازگشت کالا انجام خواهد شد.
مبلغ فاکتور نیز پس از بازگشت کالا، به حساب خریدار واریز خواهد شد.